Język niemiecki

Kursy ogólne

Kursy języka ogólnego na poziomach A1-C2 dla dorosłych. Cele i treści nauczania odpowiadają Europejskiemu Systemowi Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Kursy dla dzieci i młodzieży

Kursy te skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 9–16 lat. Zapraszamy zarówno początkujących, jak i zaawansowanych.

Kursy specjalistyczne

Kursy o specjalnej tematyce, dla konkretnych grup docelowych czy służące ćwiczeniu poszczególnych kompetencji:

  • Kursy dla firm, instytucji i klientów indywidualnych
  • Kursy kompetencyjne
  • Kursy przygotowawcze do matury
  • Kursy języka zawodowego